جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981111215131 مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان
عباس اسماعیلی
احسان لرکی
بهمن سلیمانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)