• صفحه اصلی
  • بررسی محیط رسوبی واحدهای شیلی سازند پابده-گورپی و تاثیر کانیهای رسی در پایداری دیواره چاه، میدان نفتی آغاجاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله