• صفحه اصلی
  • محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139611181156460681 بازدید : 3141 صفحه: 19 - 34

20.1001.1.22518738.1396.7.14.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط