• صفحه اصلی
  • بهبود شناسایی کانال‌ مدفون، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه‌ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396110912135850530 بازدید : 1358 صفحه: 74 - 92

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط