• صفحه اصلی
  • مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله