• صفحه اصلی
  • مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139601301116295697 بازدید : 1837 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط