• صفحه اصلی
  • تحليل شکستگي‌هاي سازند آسماري تاقديس دارا، به عنوان مدل آنالوگ مخازن هيدروکربني زير سطحي آسماري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960127951165660 بازدید : 1918 صفحه: 1 - 19

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط