• صفحه اصلی
  • تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990429238397 بازدید : 5995 صفحه: 78 - 103

20.1001.1.22518738.1397.8.16.6.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط