• صفحه اصلی
  • تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله