• صفحه اصلی
  • طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139603051212406136 بازدید : 2901 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط