• صفحه اصلی
  • بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139604141029336794 بازدید : 1316 صفحه: 63 - 77

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط