جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139603051212406136 Genetic classification of the Persian Gulf Eastern part oil fields by infrared spectroscopy of asphaltene samples
Morteza Taherinezhad
Morteza Asemani
Ahmad reza Rabbani
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)