• صفحه اصلی
  • زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله