• صفحه اصلی
  • ارزيابي داده¬هاي پتروفيزيکي و پتروگرافي در گسترش ويژگي¬هاي مخزني سازند سروک در شمال غرب خليج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله