• صفحه اصلی
  • مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139503101032552430 بازدید : 2036 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1394.5.9.6.8

نوع مقاله: پژوهشی