• صفحه اصلی
  • مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139503101032552430 بازدید : 1805 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی