• صفحه اصلی
  • بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941127922191104 بازدید : 1841 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی