• صفحه اصلی
  • مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981111215131 بازدید : 455 صفحه: 21 - 34

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط