• صفحه اصلی
  • زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در تاقديس فهليان (جنوب ياسوج)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951111121064808 بازدید : 1305 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط