مقاله


کد مقاله : 13980924204039

عنوان مقاله : بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن براي جلوگيري از تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلز

نشریه شماره : 19 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 78

فایل های مقاله : 1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالحمید انصاری abdolhamida61@gmail.com استاد دکترا
2 صادق عامری Ameri.sadegh@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از روش‌های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی تزریق نانو‌سیالات می‌باشد. نانو ذرات از طریق تغییر ترشوندگی‌، کاهش کشش سطحی، کاهش گرانروی نفت باعث افزایش برداشت نفت از مخازن می‌شوند. نانوذرات اکسید فلز (نانو ذرات سرامیکی) بیشترین کاربرد را در افزایش برداشت از مخازن دارند. در این پژوهش به بررسی تغییرات در سطوح تماس نفت/آب/سنگ در حضور و عدم حضور نانوذرات اکسید فلز پرداخته شده است. تغییر ترشوندگی سنگ در غلظت‌های مختلف نانوذرات در فاز آبی آنالیز شده و مکانیزم حاکم برای تغییر ترشوندگی سطح سنگ در دو کاتگوری نانوذرات اکسید فلز ارایه شده است. 4 نانو ذره مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: TiO2, NiO, Co3O4, Al2O3 سپس از نمونه‌ها بوسیله دستگاه DSA عکس‌برداری و زاویه‌ها اندازه‌گیری شد و مشاهده گردید که بیشترین شیب گراف مربوط به اکسید نیکل و پس از آن اکسید کبالت و سپس اکسید تیتانیوم و کمترین شیب به اکسید آلومینیوم مربوط می‌شود‌. در این میان از این نقطه نظر، بترتیب نانو ذره ها بصورتNiO > Co3O4 > TiO2 > Al2O3 قابل بررسی در انتخاب می‌باشند. بنابراین پیشنهاد اول برای انتخاب مناسب‌ترین نانو ذره اکسید فلز، NiO و برای مقام دوم انتخاب Co3O4، انتخاب سوم و چهارم بترتیب TiO و Al2O3 می‌باشد.