• صفحه اصلی
  • مطالعه موردی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از لاگ NMR در یکی از میادین جنوب غربی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960621721488019 بازدید : 1487 صفحه: 43 - 62

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط