• صفحه اصلی
  • ارزيابي ژئوشيميايي نفت¬هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله