• صفحه اصلی
  • ارزيابي ژئوشيميايي نفت¬هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139507101130273483 بازدید : 547 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی