• صفحه اصلی
  • تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139503091026302423 بازدید : 2024 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی