• صفحه اصلی
  • تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139502251120182266 بازدید : 444 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی