• صفحه اصلی
  • مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941126121481088 بازدید : 7862 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی