• صفحه اصلی
  • طراحی مدل گروهی تخمین تراوایی مخزن هیدروکربوری با استفاده از نگاره¬هاي پتروفيزيكي بر اساس تفكيك ليتولوژيكي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000501274322 بازدید : 693 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط