• صفحه اصلی
  • مقایسه ی پارامتر های پیرولیز راک –اول وبایو مارکر ها: مطالعه موردی سنگ منشا هورن والی سیلتستون، مرکز استرالیا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950129104811976 بازدید : 1224 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی