جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139604141029336794 بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس
محمد رضا کمالی
محمود معماریانی
احسان حسینی
آرزو کرمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)