جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980612191912 تعیین موقعیت لایه بهره ده نفتی بر اساس پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و با استفاده از روش تخمین کریجینگ شاخص در یکی از میدان های نفتی ایران
فرحناز صابری
فرهاد محمدتراب
کیومرث طاهری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)