جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139508011610453694 مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران
فرهاد محمد تراب
کیومرث طاهری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)