جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980215179111 بازسازی شرایط محیط رسوبی دیرینه و شناسایی سکانس های رسوبی موجود در سازند قم براساس میکروفاسیس¬ها در ناحیه کهک (جنوب غرب قم)
مهدیه مهیاد
حسین وزیری مقدم
علی صیرفیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)