جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981119215313 مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید
مهدی شفیع
مرتضی طبایی
نادر فتحیان پور
علی اپرا
سید حسن طباطبایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)