جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139601301116295697 مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول
نسرین کیانی زاده
بهزاد زمانی
رحیم کدخدائی
حسین طالبی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)