جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981014204499 مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول
سید علی معلمی
اشکان ملکی
محمد حسن جزایری
محمدحسین صابری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)