جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092517431919676 مطالعه نقش مدلسازی هرزروی و نمودار تصویرگر FMIدر تعیین شکستگی های مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
محمدرضا رسایی
کیومرث طاهری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)