جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396110912135850530 بهبود شناسایی کانال‌ مدفون، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه‌ای
علیرضا غضنفری
مجتبی صدیق عربانی
عبدالرحیم جواهریان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)