جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980523191529 تحلیل¬ارتباط سایزموتکتونیک در زون بخاردن-قوچان با بی¬نظمی¬های هندسی زلزله¬ها
جواد بیگلری
عباس کنگی
عبدالرضا جعفریان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)