جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950219954512205 مطالعه ژئوشیمیائی وپترو فیزیکی بر روی کانی های رسی بخش Eسازند قم،میدان گازی سراجه قم
عباس دهکار
سهیلا اصلانی
2 13980215179111 بازسازی شرایط محیط رسوبی دیرینه و شناسایی سکانس های رسوبی موجود در سازند قم براساس میکروفاسیس¬ها در ناحیه کهک (جنوب غرب قم)
مهدیه مهیاد
حسین وزیری مقدم
3 13990912251049 آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق
اسماء آفتابی آرانی
جهانبخش دانشیان
عباس قادری
محمد رضا آریانسب
علیرضا عاشوری
4 14000125272995 ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه مرق (جنوب غرب کاشان)
حسین قنبرلو
ابراهیم محمدی
امراله صفری
5 13991127262233 گرو ههای شکلی روزنبرداران سازند قم در خاورسیرجان وجنوب باختری کاشان :کاربرد آنها در تفاسیردیرینه محیطی ودیرینه بوم شناختی
ابراهیم محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)