جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950207115342041 مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان
عطیه مظاهری طرئی
حسین معماریان
بهزاد تخم چی
بهزاد مشیری
2 139503011151332321 بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی
بیژن بیرانوند
علی اضغر عنایتی
3 13950309112412424 مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز
مریم پیروی
محمد رحیم کریمی
مهدی دوستی ایرانی
راضیه دوستی ایرانی
4 13951111121064808 زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در تاقديس فهليان (جنوب ياسوج)
علی صیرفیان
امیر احمدی حیدری
5 139512231139205336 تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب
طاهر گلی
علی حسین جلیلیان
رحیم کدخدائی
زهرا اقبال کیانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)