جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980216179132 تلفیق روش¬های مختلف (لورنز، لوسیا، امافول) در تعیین گونه های سنگی و واحدهای جریانی در سازند رازک با سن میوسن پایینی در میدان گازی سرخون، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب شرقی ایران
میلاد کرمپورحسنوند
سید علی معلمی
محمدحسین صابری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)