جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981123215384 زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند‌ داریان در برش شرق گچساران (تاقدیس آنه)
سمانه سلیمانی احمدی
علی صیرفیان
علی طاهری
حسین وزیری مقدم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)