جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981123215384 زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند‌ داریان در برش شرق گچساران (تاقدیس آنه)
سمانه سلیمانی احمدی
علی صیرفیان
علی طاهری
حسین وزیری مقدم
2 13990919251179 زیست چینه نگاری سازند داریان در تاقدیس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زیرین برش کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان)
مهدیه شیرزاده
حسین وزیری مقدم
علی صیرفیان
علی بهرامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)