جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980325190136 زيست چينه نگاري سازند داريان در تاقديس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زيرين منطقه کلاه قاضي (جنوب شرق اصفهان)
مهدیه شیرزاده
علی بهرامی
علی صیرفیان
حسین وزیری مقدم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)