جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980813193277 تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران
کریم ممبنی
احمد یحیایی
نصراله عباسی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)