جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970820165509 زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران)
علی صیرفیان
حسین وزیری مقدم
فرزاد ستوهیان
منا رحیم‌آبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)