جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139411171148251038 چينه نگاري زيستي و پالئواکولوژي سازند آسماري در تنگ شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان واقع در شمال شهر کازرون (فارس داخلي) و مقايسه سني با سه برش ديگر در نواحي فارس ساحلي و زون ايذه
الهه ستاری
علی صیرفیان
عزیز اله طاهری
2 13941127102561107 ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
همتا رنجبر
علی رحمانی
3 139507101025313481 ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در زون ايذه (منطقه ايذه)، حوضه رسوبي زاگرس
مجمد رضا طاهری
عزیز اله طاهری
علی اضغر غبیشاوی
4 139507131052213550 چينه نگاري زيستي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري درچاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد (شمال فرو افتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت)
صلاح الدین عرب پور
علی صیرفیان
عزیز اله طاهری
علی رحمانی
5 139507131147573551 زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش¬هاي ديگر در حوضه زاگرس
مهرناز رحیم زاده
علی صیرفیان
علی رحمانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)