جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397020415624101784 زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران
سمیرا رحیمی
عباس صادقی
عباس قادری
علیرضا عاشوری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)