جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139411171215351040 چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج
رضا صادقی
محمد حسین خواجوئی
مریم جوکار
2 139501241128311950 زیست چینه نگاری وریز رخساره ها سازند آسماری در حوضه زاگرس : تطابق زمانی ومحیطی
تهمینه خانعلی
3 13950310931302428 ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس
سمیر اخزری
علی صیرفیان
4 139503101032552430 مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری)
معصومه وطن دوست
علی فرضی پور صائین
اسماعیل سالاروند
5 13951111121064808 زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در تاقديس فهليان (جنوب ياسوج)
علی صیرفیان
عزیز اله طاهری
امیر احمدی حیدری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)