جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139501241128311950 زیست چینه نگاری وریز رخساره ها سازند آسماری در حوضه زاگرس : تطابق زمانی ومحیطی
تهمینه خانعلی
2 13950310931302428 ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس
سمیر اخزری
علی صیرفیان
3 139511241211104979 ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس
ناصر ارزانی
علی صیرفیان
مریم سیناپور
4 139601142242595488 زیست¬چینه¬نگاری و محیط رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان، شمال کازرون
حسین وزیری مقدم
مسعود خوشنود
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)