جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990615249316 بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها در ناحیه مورک (جنوب سمیرم)
حسین قنبرلو
حسین وزیری مقدم
امراله صفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)