جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980813193277 تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران
کریم ممبنی
احمد یحیایی
نصراله عباسی
2 13990525248943 ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي
الهه ستاری
حسین وزیری مقدم
علی طاهری
ساندرا ایزابلا کایسر
پیتر کونیشگوف
علی بهرامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)