جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139502041152152030 ارزیابی پترو فیزیکی وتعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس
مهرناز نصیری
علی کدخدائی
محمدرضا رجلی نوده
2 139512231139205336 تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب
طاهر گلی
علی حسین جلیلیان
رحیم کدخدائی
زهرا اقبال کیانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)