جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950207128382045 ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس
سید نظام الدین طبیبی
حسین اصیلیان مهابادی
بهرام موحد
حسن حاجی حسنلو
2 139503011227222324 بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران
محمود معماریانی
رویا خضر لو
هادی کرمانشاهی
3 139512221148475280 ميدان نفتی الخليج قطر با ویژگی تله دیاژنتیکی و احتمال گسترش ان بسمت ابهای ایران در خلیج فارس
علیرضا بشری
4 139603051212406136 طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین
مرتضی طاهری نژاد
مرتضی آسمانی
احمدرضا ربانی
5 1396111712234460668 تغييرات رخساره ای، ضخامتی و سرشت نمایی سازند عرب (سورمه) در بخش شرقی خلیج فارس
علیرضا بشری
6 13980903193615 علل پیدایش نفت سنگین در خلیج فارس
علیرضا بشری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)